Poseta kompaniji „Dijamant“

U organizaciji Katedre za inženjerstvo konzervisane hrane, predmeta Tehnologija ulja i masti Tehnološkog fakulteta Novi Sad, 20 učenika trećeg razreda Zrenjaninske gimnazije, 08.04.2019. godine posetili su kompaniju „Dijamant“ u Zrenjaninu.

Cilj posete je bio upoznavanje učenika sa radom kompanije, naročito sa aspekta tehnologija prerade uljarica i proizvodnje biljnih ulja, masti, margarina, majoneza i srodnih proizvoda. Posle pozdravnih reči Vladimira Milovića, generalnog direktora i Gordane Jankov, HR menadžera održana je kratka prezentacija kompanije „Dijamant“, predstavljanje njenih aktivnosti, kao i dobro poznatih brendova „Dijamant“, „Dobro jutro“, „Omegol“...

Srednjoškolce su ispred Tehnološkog fakulteta Novi Sad pozdravili i prilikom posete predvodili doc. dr Ranko Romanić, nastavnik na Tehnologiji ulja i masti, prof. dr Aleksandra Tepić Horecki, šef Katedre za inženjerstvo konzervisane hrane i doc. dr Sunčica Kocić-Tanackov, nastavnik na mikrobiologiji hrane.

Srednjoškolci su prilikom posete obišli pogone za skladištenje, pripremu za preradu i proizvodnju sirovog ulja i upoznali se sa procesima proizvodnje finalnih proizvoda, jestivog ulja, biljnih masti, margarina, majoneza i srodnih proizvoda. Kako svaku proizvodnju prati i odgovarajuća kontrola kvaliteta, posetom je obuhvaćen i obilazak laboratorija za fizičko-hemijska, instrumentalna i mikrobiološka ispitivanja. U „stručnom“ delu posete domaćini ispred kompanije „Dijamant“ su bili nekadašnji studenti Tehnološkog fakulteta Novi Sad, a sada inženjeri na rukovodećim pozicijama u kompaniji: Gordan Parenta, rukovodilac prerade uljarica, Branka Adamović, glavni inženjer finalne proizvodnje i Predrag Nenin, menadžer za kvalitet i zaštitu životne sredine.

Poseta kompaniji „Dijamant“ Zrenjanin od strane predstavnika Tehnološkog fakulteta Novi Sad sa srednjoškolcima iz Zrenjeninske gimnazije, kao i obilazak proizvodnih pogona i laboratorija, razgovori i intervjui sa inženjerima u kompaniji, a našim bivšim studentima, organizovani su tokom meseca aprila koji je posvećen inženjerstvu konzervisane hrane sa temom meseca „Hrana u fokusu“, a u okviru obeležavanja 60 godina postojanja Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates