Primena i značaj aroma u prehrambenim proizvodima

U Plavoj sali Tehnološkog fakulteta Novi Sad u ponedeljak, 15.04.2019. godine, održano je stručno predavanje na temu: "Primena i značaj aroma u prehrambenim proizvodima".
Stručno predavanje je održala Danijela Vuković, diplomirani inženjer tehnologije, koja je diplomirala na predmetu Tehnologija mleka i mlečnih proizvoda sa temom „Razvoj proizvodnje dijetalnog kvarka uz primenu probiotika“ i stekla diplomu Tehnološkog fakulteta Novi Sad 2004. godine. Od 2005. godine zaposlena je na poziciji Razvojno tržišni inženjer u ETOL JVE d.o.o. Novi Sad, koji je deo IFF grupe, vodećeg svetskog proizvođača aromskih kompozicija i boja za kompletnu prehrambenu industriju. U okviru rada na navedenoj poziciji, uključena je u poslove koji se odnose na upravljanje i razvoj tržišta. Učestvuje u radu razvojnih grupa u matičnom preduzeću, a u direktnoj je saradnji sa prehrambenim proizvođačima na tržištu Srbije i učestvuje u razvoju novih proizvoda. Zadužena je za primenu i unapređenje sistema menadžmenta zdravstveno bezbednog proizvoda i saradnju sa nadležnim organima, institucijama i organizacijama.
Kroz prezentaciju dipl. inž. Danijela Vuković upoznala je studente i zainteresovane kolege sa hemijskim karakteristikama, uslovima upotrebe i načinom aplikacije aroma u odabranim prehrambenim proizvodima. Takođe, upoznala je prisutne sa primenom aroma u razvoju tehnologije novih prehrambenih proizvoda na domaćem tržištu, kao i sa savremenim trendovima na svetskom tržištu

danijela vukovic

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates