Unapređenje infrastrukture i uslova rada

Unapređenje infrastrukture i uslova rada na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, jedan je od aktuelnih projekata koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost. Tim povodom pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević, 05.04.2019. godine bio je u radnoj poseti Tehnološkom fakultetu Novi Sad i upoznao se sa okončanim radovima na unapređenju energetske efikasnosti, kao i sa funkcionalnim stanjem celokupnog objekta.

U godini kada obeležava značajan jubilej - 60 godina od osnivanja, Tehnološki fakultet, uvodi novine u funkcionisanju ustanove. Pored stalnog ulaganja u naučne projekte, na red su došli i infrastrukturni radovi, te je proteklih meseci na delu zgrade, stara i dotrajala stolarija, u potpunosti zamenjena modernim PVC prozorima. „Zahvaljujući sredstvima Sekretarijata, urađena je kompletna zamena prozora na jednom spratu na kojem se nalaze laboratorije i kancelarije, što je izuzetno važno, jer da bi svi aparati koji se koriste u naučno-istraživačke svrhe funkcionisali neophodno je obezbediti i odgovarajuće uslove za to", naglasila je Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. „U planu je izdvajanje sredstava za revitalizaciju studentskih prostorija i digitalizaciju studentske službe“, rekao je sekretar Milošević i dodao da će Sekretarijat svesrdno podržati i organizaciju naučne konferencije studenata Tehnološkog fakulteta, kao i obeležavanje jubileja – 60 godina od osnivanja Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Prema rečima sekretara Miloševića Tehnološki fakultet predstavlja jednu od najeminentnijih naučno-istraživačkih institucija visokog obrazovanja na Univerzitetu u Novom Sadu. „Ovde se očituje ono što je u pravom smislu reči i kvantitet i kvalitet, ali i kontinuitet, a to posebno dokazuje naučnoistraživačka delatnost. Ono što govori o kvalitetu naučnog, a time i nastavnog procesa, zapravo govori o kvalitetu ljudskog potencijala. Mogu da kažem da je veliko zadovoljstvo doći i videti one koji stvaraju u nauci, ali i brinu o infrastrukturi. Tu smo da pomognemo pre svega po pitanju energetske efikasnosti. Ali ono što je u godini jubileja vrlo važno da pokažemo, jeste da podržavamo naučno stvaralaštvo profesora ali i studenata", ističe Milošević.

Dekan Fakulteta prof. dr Biljana Pajin je naglasila da se saradnja sa Sekretarijatom ogleda i kroz podršku projektima koji se realizuju na Fakultetu, a bez kojih bi bilo teško ostvariti sjajne naučne ideje, jer su istraživanja uvek dosta skupa. Prof. dr Biljana Pajin je istakla da je Pokrajinski sekretarijat pomogao i procesu digitalizacije na Tehnološkom fakultetu, donirajući dva info portala, koji olakšavaju studentima protok informacija o ispitima, radu studentske službe i ostalim važnim temama. Što se daljeg napretka tiče, svi su saglasni da bi se trebalo fokusirati na primenu naučnih istraživanja u privredi, na čemu će se u budućnosti više raditi. „Tehnološki fakultet obrazuje studente u različitim oblastima, od prehrambenog, farmaceutskog i hemijskog inženjerstva, preko inženjerstva materijala do biotehnologije, a svaka ova oblast zaslužuje da nađe svoje mesto u naučnom smislu i u saradnji sa privredom“, rekla je dekan Pajin.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates