SARCOS

Najnovija naučna dostignuća iz perspektive 40 doktoranada iz cele Evrope

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u organizaciji Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu, od 07.03 – 09.03.2019. godine, po prvi put u Srbiji organizuje se skup studenata doktorskih i postdoktorskih studija iz cele Evrope, kao jedna od aktivnosti evropskog projekta SARCOS u okviru COST CA15202 akcije.

SARCOS skup doktoranada i postdoktoranada je organizovan sa ciljem predstavljanja istraživanja u vezi sa samolečenjem betona i betonskih struktura. U okviru prezentacije i diskusije mladih istraživača biće prezentovani različiti mehanizmi i novi materijali čijom primenom dolazi do samozaceljivanja pukotina u betonu. Ova istraživanja su veoma aktuelna kako na evropskom tako i na svetskom nivou, jer samolečenje betona dovodi do značajnog smanjenja troškova održavanja kako modernih, tako i istorijskih građevina.

Potvrda da je tema samolečenja betona veoma aktuelna jeste činjenica da će skupu prisustvovati 40 studenata doktorskih i postdoktorskih studija iz Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Belgije, Makedonije, Turske, Poljske, Španije, Grčke, Portugala, Letonije i Francuske. Pored prezentovanja rezultata istraživanja, jedan deo skupa biće posvećen i praktičnom delu koji će se odvijati u Laboratoriji za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu, Laboratoriji za polimerne materijale i Laboratoriji za mikrobiologiju.

Ovakav skup je od velikog značaja kako za Tehnološki fakultet Novi Sad, tako i za studente, ali i za širu javnost, s obzirom da se svim zainteresovanima pruža prilika da se upoznaju sa najnovijim naučnim istraživanjima u okviru veoma aktuelne teme. Pored toga, značaj ovakvog skupa ogleda se i u povezivanju učesnika, razmene ideja, kao i u ostvarivanju potencijalne naučne i stručne saradnje..

poster-sarcost-2019

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates