e-SKIM 2019

Studenti sa Katedre za inženjerstvo materijala osvojili drugo i treće mesto na „e-SKIM 2019“

Ivana Trkulja i Aleksa Kočišev studenti treće godine studijskog programa Inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu Novi Sad ostvarili su zapažene rezultate na prvom studentskom kongresu o inženjerstvu materijala „e-SKIM 2019”, održanom u Zagrebu od 28.02.2019. godine do 01.03.2019. godine.
Prvi studentski kongres o inženjerstvu materijala „e-SKIM 2019” sa međunarodnim učešćem trajao je dva dana i okupio je 150 studenata. U oštroj konkurenciji Ivana Trkulja osvojila je drugo mesto na usmenom izlaganju, dok je Aleksa Kočišev osvojio treće mesto u okviru posterskog izlaganja.
Prvi studentski kongres o inženjerstvu materijala imao je za cilj afirmaciju mladih stručnjaka i struke kroz predstavljanje rezultata postignutih tokom studija, izrade završnih, diplomskih i naučno-eksperimentalnih radova. Priliku da međusobno razmene nova dostignuća u području inženjerstva materijala iskoristili su studenti sa Katedre za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta Novi Sad koji su učestvovali sa ukupno 6 naučnih radova koje su prezentovali u vidu usmenih i posterskih saopštenja. Za usmeno izlaganje radova opredelili su se Ivana Trkulja, student III godine, sa radom ,,Sinteza novih provodnih nanomaterijala na osnovu obnovljenih sirovina” pod mentorstvom doc. dr Ivana Ristića, Msc. Nevene Vukić, zatim Miljan Radošević, student III godine, sa radom ,,Sinteza i karakterizacija biopolimernih flokulanata”, pod mentorstvom doc. dr Ivana Ristića, Msc. Tamare Erceg i Miljana Marković, student IV godine sa radom ,,Struktura i svojstva piezoelektrične keramike na bazi Bi0,5Na0,5TiO3“, pod mentorstvom prof. dr Vladimira Srdića, Msc. Jelene Vukmirović, Msc. Andree Nesterović. Posterski način izlaganja rada izabrali su Kristina Pajić, studentkinja III godine, sa radom ,,Sinteza poliakrilatnih nanokompozitnih materijala”, pod mentorstvom doc. dr Ivana Ristića i Msc. Jelene Tanasić, zatim David Bjelanović i Mihajlo Valuh, studenti III godine, sa radom ,,Mikrotalasna sinteza pH osetljivih hidrogelova”, pod mentorstvom doc. dr Ivana Ristića, Msc. Tamare Erceg i Aleksa Kočišev i Vesna Svrkota, studenti III godine, sa radom ,,Samolečivi Beton”, pod mentorstvom prof. dr Jonjaue Ranogajec, doc. dr Snežane Vučetić, Msc. John Milana van der Bergh-a.
Mentori koji su pružili značajnu podršku studentima istakli su da su veoma ponosni na sve studente koji imaju veoma aktivno učešće i van redovnih fakultetskih aktivnosti, a posebno su istakli da su veoma ponosni da je od ukupno 15 usmenih saopštenja, Ivana Trkulja osvojila drugo mesto, dok je u konkurenciji od 14 posterskih radova, Aleksa Kočišev osvojio treće mesto.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates