Obuka za unapređenje poslovanja “Aeropak” d.o.o. Subotica

U periodu od 15.01 – 18.01.2019. godine predstavnici Laboratorije za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta Novi Sad, održali su obuku stručnog kadra fabrike „Aeropak“ d.o.o. Subotica.
Na osnovu Programa obuke, realizovana je teoretska i praktična obuka stručnog kadra fabrike „Aeropak“ iz poznavanja ambalažnih materijala i ambalaže, kontroli kvaliteta i upravljanju kvalitetom ambalaže od metala. Obuka je prema programu realizovana u dva dela, pri čemu je prvi deo realizovan na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, konkretno u Laboratoriji za ambalažu i pakovanje, dok je drugi deo obuke realizovan u prostorijama fabrike „Aeropak“ d.o.o. u Subotici, gde je montirana nova oprema za proizvodnju aerosol ambalaže od belog lima. Menadžment je izrazio potrebu za obukom kadra iz poznavanja polaznih materijala, procesa proizvodnje aerosol ambalaže, poznavanja formirane ambalaže, kao i da se usvoje principi upravljanja kvalitetom. Cilj obuke bio je da se unapredi poslovanje kroz unapređenje i obuku kadra, jer na taj način nove linije proizvodnje mogu da rade punim kapacitetom i proizvode ambalažu standardnog kvaliteta. Prof. dr Vera Lazić, rukovodilac Laboratorije za ambalažu i pakovanje po završetku obuke je istakla: „Jedna od aktivnosti akreditovane Laboratorije za ambalažu i pakovanje je i realizacija brojnih obuka kadra iz industrije, kako proizvođača različitih ambalažnih materijala i ambalaže, tako i njihovih korisnika, pre svega prehrambene i farmaceutske industrije. Realizacija obuka kadra iz industrije je veoma korisna i za Tehnološki fakultet Novi Sad, Laboratoriju za ambalažu i pakovanje, jer time pokazuje liderstvo u oblasti ambalaže i pakovanja, a uspeh svake obuke, dovodi i druge firme sa sličnim zahtevima.“
Prvi deo obuke, koji je realizovan u prostorijama Laboratorije za ambalažu i pakovanje odnosio se na kontrolu kvaliteta ulaznih materijala i proizvedene ambalaže i obuhvatao je teoretske osnove iz poznavanja metalnih ambalažnih materijala, procesa proizvodnje aerosol ambalaže, kao i kontrolu kvaliteta i principe upravljanja kvalitetom pri proizvodnji ambalaže. Nakon teoretskog dela, u Laboratoriji se pristupilo praktičnom radu, analizi donetih uzoraka polaznih sirovina i gotove ambalaže. Drugi deo obuke je realizovan u fabrici “Aeropak” d.o.o. Subotica, učešćem u puštanju u rad opreme za proizvodnju aerosola, analizom procesnih parametara i zajedničkim radom na ulaznoj, procesnoj i završnoj kontroli.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates