Studenti Farmaceutskog inženjerstva posetili Hemofarm

Studenti studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo u pratnji prof. dr Senke Vidović, prodekana za nauku i prof. dr Jaroslava Katone, prodekana za finansije na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, tokom januara posetili su pogon naše najveće farmaceutske kompanije Hemofarm u Vršcu.
Studente i predstavnike Tehnološkog fakulteta Novi Sad ispred kompanije Hemofarm dočekala je gospođica Ana Đokić, koja im je ukratko predstavila kompaniju. Tokom posete studenti studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo bili su u prilici da vide visoko regalno skladište, kroz koje ih je sproveo Dimitrije Jovanović, stručni saradnik u Hemofarmu, a zatim i pogon pakovnog centra, kroz koje ih je sprovela Jelena Rašić Pavlov, viši stručni saradnik i nekadašnji student Tehnološkog fakulteta Novi Sad.
Studenti su imali priliku da posete i pogon injekcionih rastvora i odeljenje liofiliziranih proizvoda. Kako se proizvode injekcioni rastvori i liofilizirani proizvodi studentima su objasnili Dušica Savić, stručni saradnik u proizvodnji i Danka Stanišić, stručni saradnik u proizvodnji i takođe, nekadašnji student studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta Novi Sad.
Studenti studijskog programa Farmaceutsko inženjerstvo su tokom ove posete imali priliku da se bliže upoznaju sa radom Hemofarm-a i vide kako najveća farmaceutska kompanija u Srbiji primenjuje stečena znanja u praksi.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
  hemofarm-2019
 • 13

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates