Povelja i zahvalnica za dugogodišnju saradnju

Na Inženjerskom fakultetu Univerziteta u Segedinu u petak 01.02.2019. godine, prof. dr Ziti Šereš, šefu studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, uručena je povelja i zahvalnica za dugogodišnju saradnju sa partnerima iz Segedina.
U okviru svečane dodele diploma studentima Inženjerskog fakulteta Univerziteta u Segedinu, prof. dr Zita Šereš, vanredni profesor i šef studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo, ispred tima Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, proglašena je počasnim članom segedinskog Inženjerskog fakulteta. Prof. dr Ištvan Biro, dekan Inženjerskog fakulteta u Segedinu, uručio je povelju prof. dr Ziti Šereš u prisustvu prorektora za nastavu Univerziteta u Segedinu, kao i dekana ostalih fakulteta pomenutog univerziteta. Pored toga, uručena joj je i zahvalnica za dugogodišnju saradnju na naučnom, ali na obrazovnom polju.
Uspešna saradnja Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Inženjerskog fakulteta u Segedinu traje već 10 godina, a uspesi su zapaženi najviše sa timom koji čine prof. dr Cecilija Hodur, dr Besideš Šandor i dr Kertez Sabolč, dok tim Tehnološkog fakulteta Novi Sad čine pretežno profesori sa Katedre za inženjerstvo ugljenohidratne hrane. Tokom saradnje timovi su imali uspešno realizovane međunarodne projekte tipa IPA, bilateralne saradnje, a mogu se pohvaliti i učešćem u nacionalnom projektu Mađarske, koji koordinira prof. dr Cecilia Hodur.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates