Uspešna saradnja

Uspešna saradnja sa Prehrambeno – tehnološkim fakultetom Sveučilišta „Josipa Jurija Strossmayera“ u Osijeku

U dekanatu Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u ponedeljak, 28.01.2019. godine, održan je radni sastanak sa predstavnicima Prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ u Osijeku, sa ciljem sumiranja rezultata dosadašnje saradnje i intenziviranja saradnje u narednom periodu.

Saradnja između Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta „Josipa Jurja Strossmayera“ iz Osijeka ima tradiciju dugu 15 godina. Tokom godina, saradnja se širila i učvršćivala, a benefiti od ovakvog vida razmene iskustava i znanja vidljivi su na više nivoa od razmene studenata, profesora, preko razmene iskustava, pa sve do realizacije zajedničkih projekata.

Kako bi se sagledali svi rezultati i napravili planovi za dalju, još intenzivniju saradnju održan je radni sastanak u prostorijama Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Ispred Tehnološkog fakulteta Novi Sad, radnom sastanku su prisustvovali prof. dr Biljana Pajin, dekan, prof. dr Senka Vidović, prodekan za nauku i prof. dr Jaroslav Katona, prodekan za finansije, dok su ispred Prehrambeno – tehnološkog fakulteta Sveučilišta „Josipa Jurija Strossmayera“ u Osijeku prisustvovali prof. dr Drago Šubarić, prorektor za finansije, prof. dr Stela Jokić, prodekan za nauku, prof. dr Đurđica Ačkar, vanredni profesor i docent dr Antun Jozimović. Na sastanku su razmatrani planovi za dalju saradnju, koji su mnogobrojni, pa se tako očekuje zajednička prijava na neke veće evropske projekte, mnogo zajedničkih radova i uključivanje što većeg broja mladih istraživača u projekte. Takođe, od ove saradnje imaće koristi i industrija u kojoj su primenljiva mnoga naučna dostignuća do kojih su fakulteti zajednički došli.

Ova saradnja funkcioniše po principu nadopunjavanja, pa su tako studentima i profesorima i jednog i drugog fakulteta na raspolaganju resursi obe ustanove, stoga rezultati nikada ne izostaju. Saradnja je donela širok spektar mogućnosti koje se pružaju i profesorima i studentima, veliki broj publikovanih naučnih radova u časopisima koji se visoko rangiraju, jednu izdatu knjigu i još mnogo toga.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates