Uspešna potvrda akreditacije Laboratorije za ambalažu i pakovanje

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, 26.12.2018. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) bilo je u drugoj redovnoj nadzornoj poseti Laboratoriji za ambalažu i pakovanje i utvrdilo da je rad Laboratorije usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Laboratorija za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta Novi Sad akreditovana je 1996. godine i realizuje 45 tehnika ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže, a od 2012. godine je jedina akreditovana laboratorija u Srbiji i okruženju koja vrši ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa.

Na uvodnom sastanku koji je održan u prostorijama Laboratorije, tim za ocenjivanje AST-a koji su činili: Stanojla Obradović, vođa tima i tehnički eksperti Aleksandra Perić-Grujić i Aleksandar Marinković pozdravila je prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta. Nakon uvodnih izlaganja prof. dr Vere Lazić, rukovodioca Laboratorije za ambalažu i pakovanje i Stanojle Obradović, vođe tima za ocenjivanje ispred AST, pristupilo se realizaciji ocenjivanja. Akreditaciono telo Srbije je prema Planu ocenjivanja, obavilo drugo redovno ocenjivanje usaglašenosti rada akreditovane Laboratorije za ambalažu i pakovanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Tim za ocenjivanje je utvrdio da je Laboratorija za ambalažu i pakovanje zadovoljila sve zahteve navedenog standarda, te je ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006 završeno bez nalaza, odnosno bez neusaglašenosti, zabrinutosti i komentara.

Po završetku ocenjivanja prof. dr Vera Lazić, rukovodilac Laboratorije za pakovanje i ambalažu izrazila je posebnu zahvalnost prof. dr Biljani Pajin, dekanu Tehnološkog fakulteta Novi Sad na podršci i aktivnom učešću u realizaciji ocenjivanja, kao i timu Laboratorije koji je učestvovao u ocenjivanju doc. dr Senki Popović, rukovodiocu kvaliteta, dr Neveni Hromiš, koordinatoru poslova i Savi Popovu, tehničkom saradniku. Pored toga, prof. dr Vera Lazić zahvalila se i kompletnom rukovodstvu i službama Fakulteta, na podršci i dobroj saradnji na realizaciji brojnih poslova koji su neophodni za dobro funkcionisanje akreditovane Laboratorije.

akreditaciono telo

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates