Tehnološki fakultet predstavljen u Kini

Dr Aleksandra Cvetanović, naučna saradnica na studijskom programu Farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad dobitnica je treće nagrade Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija” za disertaciju koja je dala najviši doprinos nauci u oblasti zaštite životne sredine na univerzitetima u Republici Srbiji.

Fondacija koja nosi ime najmlađeg doktora nauka u istoriji Prirodno-matematičkog fakulteta – Milene Dalmacije, nastoji da promoviše nauku i visoko obrazovanje podržavajući mlade, perspektivne ljude koji svojim radom i znanjem doprinose razvoju društva i angažuju se u zaštiti života i zdravlja ljudi. Prema rečima dr Srđana Rončevića, predsednika upravnog odbora Fondacije, dobijajući ovo priznanje disertacija dr Aleksandre Cvetanović je svrstana u red izvrsnih i najboljih. Prema recima dr Aleksandre Cvetanović, nagrada je rezultat višegodišnjeg predanog rada i posvećenosti nauci i predstavlja podstrek za dalja dostignuća.

U ime dr Aleksandre Cvetanović nagradu je primio prof. dr Jaroslav Katona, prodekan Tehnoloskog fakulteta Novi Sad. Dr Aleksandra Cvetanovic je u vreme dodele nagrade bila u naučnoj poseti Kini, gde je kao jedan od 100 odabranih naučnika, imala priliku da u Pekingu prisustvuje proslavi 60 gоdinа оd оsnivаnjа Kineskе Akаdеmiјe zа šumаrstvо. Cеntrаlnој cеrеmоniјi оbеlеžаvаnjа gоdišnjicе је prеthоdiо vеći brој rаdiоnicа, kао i vеliki mеđunаrоdni kоngrеs nа kоmе је dr Аlеksаndrа Cvеtаnоvić prеdstаvilа svoja nаučna dostignuća i Теhnоlоški fаkultеt Novi Sad, kao instituciju na kojoj je zaposlena. Učešće dr Aleksandre Cvetanović na ovom događaju predstavlja ujedno i priznаnjе Теhnоlоškоm fаkultеtu Novi Sad, iz čiјih lаbоrаtоriја izlаzе nаučni rаdnici i istrаživаči sа ovako zаpаžеnim rаdоvimа i uspеsimа.

  • 01
  • 02
  • 03

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates