Poseta kolega iz Nacionalne laboratorije za energiju i geologiju iz Portugalije Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Tehnološki fakultet Novi Sad je u oktobru 2018. posetila dr Luisa Gouveia iz Nacionalne laboratorije za energiju i geologiju (National Laboratory of Energy and Geology) u Lisabonu, Portugalija.
Dr Gouveia su primili prodekan za nauku dr Senka Vidović i prodekan za finansije dr Jaroslav Katona. Susretu su takođe prisustvovali dr Dragoljub Cvetković, dr Jelena Vladić i mas. inž. Anita Vakula.
Tokom sastanka su vođeni razgovori o unapređenju postojeće saradnje, mogućnostima u okviru mobilnosti i usavršavanja studenata i nastavno-naučnog osoblja fakulteta, kao i zajedničkoj prijavi projekata za EU fondove.

 

dr luisa gouveia

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates