đinđićeva nagrada - 2016

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 26.12.2016. svečano su uručene Nagrade „Dr Zoran Đinđić“ 

Specijalna Nagrada „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača za sveukupan doprinos u nauci uručena je dr Branislavu Šojiću, naučnom saradniku Tehnološkog fakulteta Novi Sad.
Dr Branislav Šojić do sada je ostvario značajne naučne rezultate koji su doprineli ukupnom indeksu kompetencije od 248,9 bodova. Autor je šest radova u časopisima kategorije M21, tri rada u časopisima M22 i 14 radova u časopisima M23. Koautor je na tri tehnička rešenja priznata od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i ima 73 citata u Scopus bazi. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su prehrambeno inženjerstvo, tehnologije konzervisane hrane i tehnologija proizvodnje i prerade mesa.
Nagradu je uručio prof. dr Sergej Ostojić, predsednik Odbora Fonda „Dr Zoran Đinđić“.
Čestitamo svim dobitnicima.

djindjiceva nagrada 2016

foto: Multimedijalni portal Pokrajinske vlade

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates