Održan skup МОGUĆNОSТI ISKОRIŠĆЕNJА ОRGАNSKОG ОТPАDА ОD PRОIZVОDNJЕ I PRЕRАDЕ GRОŽĐА

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad je, 9. jula 2020. godine, održan skup pod nazivom:
МОGUĆNОSТI ISKОRIŠĆЕNJА ОRGАNSKОG ОТPАDА ОD PRОIZVОDNJЕ I PRЕRАDЕ GRОŽĐА,
u okviru prezentacije projekta na temu: Aktivnо uprаvljаnје оrgаnskim оtpаdоm uz stvаrаnје nоvе vrеdnоsti, krоz iskоrišćеnје nusprоizvоdа prеrаdе vоćа i grоžđа.
Organizatori skupa su Tehnološki fakultet Novi Sad i Laboratorija za ispitivanje prehrambenih proizvoda u okviru Fakulteta, odeljenje za vino i alkoholna pića.
Nakon pozdravnih reči dekana Tehnološkog fakulteta prof. dr Biljane Pajin, skupu se obratio Velimir Stanojević, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Uvodna predavanja su održali dr Miloš Bjelica, doc. dr Zorana Rončević i doc. dr Uroš Miljić.
Moderator okruglog stola bio je prof. dr Vladimir Puškaš, a učesnici Nenad Vujović, rukovodilac Odeljenja poljoprivredne inspekcije za bezbednost hrane biljnog i mešovitog porekla i Zorica Ujić, šef Odeljenja poljoprivredne inspekcije za vino, rakiju, alkoholna i bezalkoholna pića.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates