inženjerstvo materijala

Na smeru Inženjerstvo materijala studenti stiču znanja na sva tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Smer Inženjerstvo materijala se bavi obrazovanjem studenata u oblasti razvoja keramičkih i polimernih materijala i to kako dobijanja novih tako i unapređenja postojećih materijala, a sve u skladu sa zahtevima koje postavljaju novi naučni trendovi. Osim toga, studenti stiču znanja neophodna za ispitivanje istorijskih materijala i postavljanje dijagnostike stanja značajnih istorijskih objekata i umetničkih dela sa ciljem davanja predloga zaštite i sanacije. Inženjeri ovog profila odlično poznaju osobine materijala i procese kojima se oni dobijaju. Na smeru Inženjerstvo materijala se obrazuju inženjeri sposobni da kontrolišu i unapređuju proizvodnju materijala, ali i učestvuju u istraživanjima u cilju poboljšanja sastava, strukture i osobina materijala. Studenti smera Inženjerstvo materijala neophodna znanja stiču kroz teorijsku i praktičnu nastavu, koja se odvija u laboratorijama Katedre i pogonima eminentnih kompanija. Laboratorije su opremljene savremenim instrumentima za laboratorijska ispitivanja, kao i mobilnom laboratorijom koja je po opremljenosti u rangu poznatih svetskih naučnih centara i instituta.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Jonjaua Ranogajec, redovni profesor, šef Katedre
  2. Dr Branka Pilić, redovni profesor, zamenik šefa Katedre
  3. Dr Jaroslava Budinski-Simendić, redovni profesor
  4. Dr Vladimir V. Srdić, redovni profesor
  5. Dr Marija Milanović, docent
  6. Dr Mirjana Jovičić, docent
  7. Dr Ivan Ristić, docent
  8. Snežana Vučetić, asistent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Bojan Miljević, naučni saradnik
  2. Dr Ivan Stijepović, naučni saradnik
  3. Branimir Bajac, istraživač-saradnik
 
4. Miletić Aleksandra, istraživač saradnik
  5. Vukmirović Jelena, istraživač saradnik
  6. John Milan van der Bergh, istraživač-pripravnik
  7. Tamara Erceg, istraživač-pripravnik 
  8. Nevena Vukić, istraživač saradnik
  9. Vesna Teofilović, istraživač saradnik

Stipendisti

  1. Sаnjа Rаckоv
  2. Jelena Tanasić

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates