biotehnologija i farmaceutsko inženjerstvo

Zaposleni su aktivni u nastavnom procesu na svim nivoima studija, naučnom i stručnom radu iz oblasti biotehnologije i farmaceutskog inženjerstva. Od osnivanja Fakulteta nastava iz klasičnih biotehnoloških procesa (tehnologija piva, vina, kvasca, bioetanola) poverena je zaposlenima u Zavodu za mikrobiološke procese, preteči današnjeg dela Katedre. Vremenom je proširivan nastavni program i kvalitativno nadograđivan pa je danas Katedra odgovorna za module Prehrambena biotehnologija i Biohemijsko inženjerstvo (obuhvata savremene procese kao što su npr. genetičko inženjerstvo i bioseparacioni procesi). Od 1978. godine uveden je smer hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva koji prethodi današnjem studijskom programu Farmaceutsko inženjerstvo. Već dugi niz godina za izvođenje nastave iz stručnih predmeta u okviru ovog programa zadužen je deo nastavnog osoblja ove Katedre. U nadležnosti Katedre su i 3 programa specijalističkih studija – Mikrobiološka bezbednost hrane, Enologija i Kozmetička tehnologija . Naučni rad članova Katedre odvija se kroz niz domaćih (pokrajinskih i republičkih) i međunarodnih projekata (EUREKA, COST), zatim kroz saradnju sa naučnim institucijama u regionu i Evropi, kao i kroz usavršavanja mlađih članova na odabranim evropskim institutima. Brojni članovi Katedre aktivni su i u transferu znanja, tzv. saradnji sa privredom, u okviru akreditovane Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda, izvođenju niza kurseva (npr. Savetnik za hemikalije, Osnove mikrobiološke bezbednosti hrane itd.), kao i kroz realizaciju niza ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji sa raznim domaćim i internacionalnim kompanijama.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Siniša Markov, redovni profesor, šef Katedre
  2. Dr Siniša Dodić, redovni profesor, zamenik šefa Katedre
  3. Dr Marina Šćiban, redovni profesor
  4. Dr Zoran Zeković, redovni profesor
  5. Dr Dragoljub Cvetković, vanredni profesor
  6. Dr Jelena Dodić, vanredni profesor
  7. Dr Jelena Pejin, vanredni profesor
  8. Dr Lidija Petrović, vanredni profesor
  9. Dr Vladimir Puškaš, vanredni profesor
10. Dr Jovana Grahovac, docent
11. Dr Svetlana Milošević, docent
12. Dr Jelena Prodanović, docent
13. Dr Marija Radojković, docent
14. Dr Senka Vidović, docent
15. Dr Damjan Vučurović, docent
16. Dr Vesna Vučurović, docent
17. Dr Uroš Miljić, asistent sa doktoratom
18. Dr Bojana Bajić, asistent
19. Dr Jadranka Fraj, asistent
20. Dr Dragana Kukić, asistent
21. Dr Zorana Rončević, asistent
22. Dr Aleksandra Velićanski, asistent
23. Branimir Pavlić, asistent
24. Ana Vidaković, asistent

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Aleksandra Cvetanović, istraživač saradnik
  2. Aleksandra Gavarić, istraživač saradnik
  3. Ivana Mitrović, istraživač saradnik
  4. Miloš Radosavljević, istraživač saradnik
  5. Jelena Vladić, istraživač saradnik
  6. Vanja Vlajkov, istraživač pripravnik
  7. Jelena Milinković, istraživač pripravnik
  8. Jovana Đuran, istraživač pripravnik
  9. Ivana Pajčin, istraživač pripravnik
10. Dr Vesna Vasić, naučni saradnik

Stipendisti

  1. Idа Zаhоvić
  2. Мilаnа Pribić

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates