primenjene inženjerske hemije

Katedra za primenjene i inženjerske hemije pokriva užu naučnu oblast Tehnološko-inženjerske hemije. Grupe nastavnih predmeta za koje je nadležna Katedra su Opšta i neorganska hemija, Organska hemija, Analitička hemija, Biohemija, Koloidna hemija i Instrumentalne metode analize. Katedra je nadležna za studijsko područje (modul) Kontrola kvaliteta u okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Sanja Podunavac Kuzmanović, redovni profesor, šef Katedre
  2. Dr Snežana Kravić, docent, zamenik šefa Katedre
  3. Dr Mirjana Antov, redovni profesor
  4. Dr Marijana Ačanski, redovni profesor
  5. Dr Sonja Đilas, redovni profesor
  6. Dr Eva Lončar, redovni profesor
  7. Dr Radomir Malbaša, redovni profesor
  8. Dr Zvonimir Suturović, redovni profesor
  9. Dr Gordana Ćetković, redovni profesor
10. Dr Jasna Čanadanović Brunet, redovni profesor
11. Dr Lidija Jevrić, vanredni profesor
12. Dr Jaroslava Švarc Gajić, redovni profesor
13. Dr Jaroslav Katona, docent
14. Dr Ljiljana Popović, docent
15. Dr Vesna Tumbas Šaponjac, docent
16. Dr Jasmina Vitas, asistent sa doktoratom
17. Dr Jelena Vulić, asistent sa doktoratom
18. Dr Strahinja Kovačević, asistent sa doktoratom
19. Dr Zorica Stojanović, asistent, naučni saradnik

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Slađana Stajčić, naučni saradnik
  2. Tanja Brezo, istraživač saradnik
  3. Sandra Bučko, istraživač saradnik
  4. Milica Karadžić istraživač saradnik
  5. Ana Đurović, istraživač saradnik
  6. Kristian Pastor, istraživač saradnik
  7. Darjana Milošević, istraživač saradnik 
  8. Tatjana Đorđević, istraživač pripravnik
  9. Jelena Čakarević, istraživač pripravnik
10. Ljiljana Spasojević, istraživač pripravnik
11. Vanja Šeregelj, istraživač pripravnik
12. Maja Milošević, istraživač pripravnik

Stipendisti

  1. Мilicа Krunić-Vinčić
  2. Nаtаšа Nаstić
  3. Аlеksаndrа Јаkšić

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates