primenjene inženjerske hemije

Katedra za primenjene i inženjerske hemije pokriva užu naučnu oblast Tehnološko-inženjerske hemije. Grupe nastavnih predmeta za koje je nadležna Katedra su Opšta i neorganska hemija, Organska hemija, Analitička hemija, Biohemija, Koloidna hemija i Instrumentalne metode analize. Katedra je nadležna za studijsko područje (modul) Kontrola kvaliteta u okviru studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo.

Članovi katedre (nastavnici i saradnici)

  1. Dr Snežana Kravić, vanredni profesor, šef Katedre
  2. Dr Zorica Stojanović, docent, zamenik šefa Katedre
  3. Dr Mirjana Antov, redovni profesor
  4. Dr Marijana Ačanski, redovni profesor
  5. Dr Radomir Malbaša, redovni profesor
 
6. Dr Sanja Podunavac Kuzmanović, redovni profesor
  7. Dr Zvonimir Suturović, redovni profesor
  8. Dr Gordana Ćetković, redovni profesor
  9. Dr Jasna Čanadanović Brunet, redovni profesor
10. Dr Jaroslava Švarc Gajić, redovni profesor
11. Dr Lidija Jevrić, vanredni profesor
12. Dr Jaroslav Katona, vanredni profesor
13. Dr Ljiljana Popović, vanredni profesor
14. Dr Vesna Tumbas Šaponjac, vanredni profesor
15. Dr Jasmina Vitas, docent
16. Dr Jelena Vulić, docent
17. Dr Strahinja Kovačević, asistent sa doktoratom

Članovi katedre u proširenom sastavu (istraživači)

  1. Dr Slađana Stajčić, naučni saradnik
  2. Tanja Brezo, istraživač saradnik
  3. Sandra Bučko, istraživač saradnik
  4. Ana Đurović, istraživač saradnik
  5. Kristian Pastor, istraživač saradnik
  6. Darjana Milošević, istraživač saradnik 
  7. Irena Suturović, istraživač-saradnik
  8. Tatjana Đorđević, istraživač pripravnik
  9. Jelena Čakarević, istraživač pripravnik
10. Ljiljana Spasojević, istraživač pripravnik
11. Vanja Šeregelj, istraživač pripravnik
12. Maja Milošević, istraživač pripravnik
13. Stefan Vukmanović, istraživač pripravnik

Stipendisti

  1. Мilicа Krunić-Vinčić
  2. Milica Perović
  3. Аlеksаndrа Јаkšić

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates