Podrška srpskim kompanijama i studentima

Udruženje građana “Youth for Impact” organizovalo je fokus grupu sa studentima Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu 26.11.2018. godine, u okviru projekta podrške i osnaživanja srpskih kompanija iz sektora voća i povrća i studenata, uz podršku USAID Projekta za konkurentnu privredu.
Na fokus grupi su studenti, uz stručno vođenje moderatora, dublje istraživali i obrazlagali svoje potrebe za praksom, ali i dodatnim aktivnostima podrške koje su im neophodne za uspešnu realizaciju programa. 
Studenti i zaposleni u kompanijama koje učestvuju u projektu će učestvovati i u namenski kreiranim obukama, koje su u skladu sa njihovim specifičnim potrebama, početkom i tokom 2019. godine, nakon čega će otpočeti realizacija programa prakse.
Cilj ovog projekta je da se kompanije osnaže za kontinuiranu organizaciju prilagođenih radnih praksi visokog kvaliteta za studente.
Više informacija: https://www.youth4impact.com/ , fb.me/youth.for.impact.serbia

  • 01
  • 02
  • 03

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates