Uspešna potvrda akreditacije Laboratorije za ambalažu i pakovanje

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, 23.12.2019. godine, Akreditaciono telo Srbije (ATS) bilo je u redovnoj nadzornoj poseti Laboratoriji za ambalažu i pakovanje u cilju osvedočenja u uspešan prelazak na novi Standard SRPS ISO/IEC 17025:2017, proširenje Obima akreditacije, kao i osvedočenje u rad Laboratorije.
Laboratorija za ambalažu i pakovanje Tehnološkog fakulteta Novi Sad akreditovana je 1996. godine i realizuje 45 tehnika ispitivanja ambalažnih materijala i ambalaže, a od 2012. godine je jedina akreditovana laboratorija u Srbiji i okruženju koja vrši ispitivanja biorazgradivosti plastičnih kesa. Procena usaglašenosti rada Laboratorije sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 za laboratorije za ispitivanje, ima za cilj produžetak duge tradicije ove Laboratorije preko koje Tehnološki fakultet Novi Sad ostvaruje veoma značajnu saradnju sa privredom.
Na uvodnom sastanku koji je održan u prostorijama Laboratorije, tim za ocenjivanje AST-a koji su činili: Stanojla Obradović, vođa tima, tehnički ocenjivač Milorad Zrilić i tehnički ekspert Aleksandar Marinković, pozdravila je prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta. Nakon uvodnih izlaganja prof. dr Vere Lazić, rukovodioca Laboratorije za ambalažu i pakovanje i Stanojle Obradović, vođe tima za ocenjivanje ispred AST, pristupilo se realizaciji ocenjivanja.
Akreditaciono telo Srbije je prema Planu ocenjivanja, obavilo treće redovno ocenjivanje usaglašenosti rada akreditovane Laboratorije za ambalažu i pakovanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 i ispunjenju zahteva za proširenje Obima akreditacije za traženu metodu. Tim za ocenjivanje je utvrdio da je Laboratorija za ambalažu i pakovanje zadovoljila sve zahteve navedenog standarda i zahteve za proširenje, te je ocenjivanje usaglašenosti sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017 završeno bez neusaglašenosti.
Po završetku ocenjivanja prof. dr Vera Lazić, rukovodilac Laboratorije za pakovanje i ambalažu izrazila je posebnu zahvalnost prof. dr Biljani Pajin, dekanu Tehnološkog fakulteta Novi Sad na podršci i aktivnom učešću u realizaciji ocenjivanja, kao i timu Laboratorije koji je učestvovao u ocenjivanju doc. dr Senki Popović, rukovodiocu kvaliteta, dr Neveni Hromiš, koordinatoru poslova, dr Danijeli Šuput, koordinatoru poslova i Savi Popovu, tehničkom saradniku. Pored toga, prof. dr Vera Lazić zahvalila se i kompletnom rukovodstvu i službama Fakulteta, na podršci i dobroj saradnji na realizaciji brojnih poslova koji su neophodni za dobro funkcionisanje akreditovane Laboratorije.