Tribina „Voda za sve“

Na Tehnološkom fakultetu Novi Sad 16.12.2019. godine održana je tribina pod nazivom „Voda za sve“, na kojoj je predstavljeno Odeljenje za tehnologiju vode i otpadnih voda Katedre za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, a u okviru obeležavanja značajnog jubileja Tehnološkog fakulteta.

Tehnološki fakultet Novi Sad je tokom 2019. godine svaki mesec posvetio predstavljanju neke od tehnologija koje se izučavaju na Fakultetu, pa je tako mesec decembar posvećen tehnologiji vode koja ima veoma široku primenu, a u okviru obeležavanja 60 godina od osnivanja Tehnološkog fakulteta Novi Sad. Jedna od aktivnosti tokom ovog meseca jeste i tribina "Voda za sve".

„Voda za sve“ je često korišćen slogan kojim se skreće pažnja na probleme u vezi sa vodom. Kako obezbediti vodu za sve potrebe, a da to bude održivo za prirodnu sredinu? Koji su zahtevi za kvalitet vode za pojedine namene? Kakva je opasnost od ispuštanja otpadnih voda i kako ih prečistiti? Kako ne ugroziti vode u prirodi i omogućiti i drugim živim bićima da ih koriste za svoje potrebe? Već više od pola veka su ovo nezaobilazne teme na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, kako u nastavi, tako i kroz realizaciju niza projekata. Takođe, veliki broj diplomaca Tehnološkog fakulteta Novi Sad radi u ovoj oblasti, a na tribini „Voda za sve“ svoja radna iskustva sa posetiocima podelili su: Tatjana Simčin, samostalni inženjer tehničke pripreme u JKP Vodovod i kanalizacija u Novom, Zdenka Taušan, direktor službe kontrole kvaliteta proizvoda u d.o.o. BB Minaqua u Novom Sadu, Stevan Simić, upravnik galenske laboratorije Zdravstvene ustanove apoteke Elixa u Novom Sadu, Nataša Stojković, supervizor primarne proizvodnje, hemijske pripreme vode i tretmana otpadnih voda u Carlsberg Srbija, Pivari u Čelarevu i Olivera Gavrilović, glavni inženjer za poslovno planiranje i razvoj u Službi za poslovno planiranje, kontroling i razvoj u JVP Vode Vojvodine, Novi Sad. Prof. dr Marina Šćiban, redovna profesorka i dr Vesna Vasić, naučna saradnica na Katedri za biotehnologiju i farmaceutsko inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu Novi Sad napravile su stručni uvod u svaku od tematskih celina o kojima se govorilo na tribini „Voda za sve“.

Tatjana Simčin, samostalni inženjer tehničke pripreme u JKP Vodovod i kanalizacija u Novom Sadu, koja je predstavila prisutnima na koji način se razvijala njena karijera nakon završenog Fakulteta, upoznala je prisutne sa vodovodnim sistemom, kao i sa tehnološkim procesom prerade sirove vode do kvaliteta vode za piće. Zdenka Taušan, direktor službe kontrole kvaliteta proizvoda u d.o.o. BB Minaqua u Novom Sadu, prisutnima je objasnila kakve sve flaširane vode postoje, kao i razlike između različitih prirodnih mineralnih voda i ukratko ih upoznala sa proizvodnim asortimanom d.o.o. BB Minaqua u Novom Sadu. Stevan Simić, upravnik galenske laboratorije Zdravstvene ustanove apoteke Elixa u Novom Sadu, upoznao je posetioce tribine sa zahtevima kvaliteta i različitim načinima upotrebe vode u farmaceutskoj industriji i objasnio postupke dobijanja vode za injekcije. Nataša Stojković, supervizor primarne proizvodnje, hemijske pripreme vode i tretmana otpadnih voda u Carlsberg Srbija, Pivari u Čelarevu, posetiocima tribine je objasnila koje sve akcije preduzima kompanija Carlsberg u cilju smanjenja negativnog uticaja proizvodnje piva na životnu sredinu i predstavila pogon za obradu otpadnih voda i proizvodnju biogasa. Olivera Gavrilović, glavni inženjer za poslovno planiranje i razvoj u Službi za poslovno planiranje, kontroling i razvoj u JVP Vode Vojvodine, Novi Sad predstavila je prisutnima na koji način JVP Vode Vojvodine vodi brigu o vodnim resursima na teritoriji AP Vojvodine.

Nakon prezentacija svih gostiju usledila su pitanja publike na koje su gosti tribine, kao i predstavnici Fakulteta dali sveobuhvatne odgovore.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14