Potpisan memorandum o saradnji

Potpisan memorandum o saradnji

 

Univerzitet u Novom Sadu, 16.01.2019. godine, posetili su visoki predstavnici Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas "I. M. Gubkin" iz Moskve i Sanktpeterburškog rudarskog univerziteta u cilju uspostavljanja i unapređenja međusobne saradnje. Delegaciju iz Ruske Federacije koju su činili dr Viktor Georgijevič Martinov, rektor Univerziteta „Gubkin“, dr Natalija Vladimirovna Paškevič, prvi prorektor Sanktpeterburškog rudarskog univerziteta, zatim dr Dmitrij Genadjevič Petrakov, dekan Fakulteta za naftu i gas Sanktpeterburškog rudarskog univerziteta i gospođa Vlada Vladimirovna Streleckaja, pomoćnik rektora Univerziteta „Gubkin“, u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu primili su rektor prof. dr Dejan Jakšić, sa prorektorima. Sastanku koji je održan povodom ove posete, prisustvovali su i prof. dr Biljana Pajin, dekan Tehnološkog fakulteta Novi Sad i prof. dr Dragan Govedarica, prodekan za nastavu na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, koji je bio inicijator uspostavljanja saradnje sa prestižnim univerzitetima iz Rusije. U ime kompanije NIS a.d, sa kojom Univerzitet u Novom Sadu već dugi niz godina ostvaruje uspešnu saradnju oblasti obrazovanja i nauke, koja je formalizovana kroz memorandum o strateškoj saradnji, prisustvovali su gospodin Vadim Smirnov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za spoljne veze, odnose sa državnim organima i PR i gospođa Snežana Lakićević, savetnik za odnose sa javnošću i komunikacije.

 

Pozdravljajući prisutne učesnike sastanka, rektor Jakšić je izrazio spremnost Univerziteta u Novom Sadu da unapredi saradnju sa ruskim univerzitetima, na obostranu korist i zadovoljstvo. Tim povodom, rektor je posebno istakao značaj daljeg razvoja saradnje sa Univerzitetom „Gubkin“ i Sanktpeterburškim rudarskim univerzitetom, koji su posebno značajni zbog njihovih referenci u oblasti eksploatacije nafte i gasa, rudarstva, naftno-petrohemijskog inženjerstva i srodnih obrazovno-naučnih disciplina.

„Naša je intencija da unapredimo saradnju u oblastima koje su značajne za našu Pokrajinu, kroz saradnju sa ruskim univerzitetima i NIS-om, kao našim značajnim partnerom. Na ovaj način povezujemo obrazovanje, nauku i privredu. Ova saradnja, iz našeg ugla, treba da omogući obrazovanje studenata koji će po završetku studija lako pronalaziti posao, što je značajno i za Univerzitet i za naftnu kompaniju“, istakao je rektor Jakšić u svom izlaganju.

Narednog dana, Predstavnici Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu, Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas "I. M. Gubkin", Sanktpeterburškog rudarskog univerziteta i Naftne industrije Srbije potpisali su međusobno memorandume o saradnji. Memorandumom su posebno utvrđene oblasti saradnje između Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta „Gubkin“ koje se odnose na organizovanje treninga za visoko kvalifikovane stručnjake u oblasti nafte i gasa, organizovanje predavanja, stručnih seminara, radionica i letnjih škola, ostvarivanje akademske mobilnosti studenata i nastavnika, kao i organizovanje stručne i laboratorijske prakse. Memorandumom o saradnji je takođe utvrđeno uspostavljanje saradnje u pogledu organizovanja zajedničkih međunarodnih konferencija, simpozijuma i okruglih stolova, kreiranja i izvođenja zajedničkog studijskog programa na master i postdiplomskim studijama, kao i učešće u zajedničkim projektima u oblasti naftnog inženjerstva i srodnih disciplina. Memorandumom o saradnji između Univerziteta u Novom Sadu i Ruskog državnog univerziteta za naftu i gas "I. M. Gubkin" predviđeno je i da Tehnološki fakultet Novi Sad i ruski univerzitet osnuju zajednički program na master akademskim studijama. Tim povodom, Ministar prosvete, nauke u tehnološkog razvoja Mladen Šarčević istakao je da su sporazumi koji su potpisani još jedna potvrda da su srpsko obrazovanje i nauka veoma cenjeni u svetu i objasnio da će saradnja sa univerzitetima najvišeg ranga Ruske Federacije, dovesti do veće razmene istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja, studenata svih nivoa studija. "Polaznici bi dobili dvostruke diplome - Tehnološkog fakulteta Novi Sad i Univerziteta Gubkin. Master akademske studije bi trajale dve godine i obrazovale bi naftno-petrohemijske inženjere", precizirao je Šarčević.

  • 05
  • 02
  • 03
  • 04
  • 01
  • 09
  • 10
  • 06
  • 07
  • 08