Škola ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu na Tehnološkom fakultetu Novi Sad

Uspešan projekat Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu se nastavlja i tokom 2018. godine kada se tematske oblasti ispitivanja materijala i razvoja novih materijala za čišćenje i zaštitu organizuju kroz ciklus od 4 dvodnevne sesije.

Letnja škola, juni 2018.

Primena metoda ispitivanja na odabranim istorijskim objektima - anamneza, dijagnoza i predlog budućih mera
Letnja dvodnevna sesija, organizovana 14. i 15. juna, bila je posvećena mehanizmima i uzrocima degradacije materijala, uključujući mikrobiološku koroziju i upoznavanje sa delovanjem mikroorganizama na istorijske materijale, uz predstavljanje naučnih pristupa konzervaciji i zaštiti objekata nasleđa. Gostujuće predavanje, koje je bilo otvoreno za javnost, održao je Veselin Lađić, savetnik restaurator skulptura na temu Konzervacija kamena – praktični problemi i iskustva. U okviru Škole predstavljena je i konferencija Future of Heritage Science and Technologies Conference – Florence Heri-Tech, koja je u maju organizovana u Firenci, Italija i okipila je brojne konzervatore, naučnike, paktičare i studente iz najrazličitijih oblasti zaštite i prezentacije kulturnog nasleđa.

Prolećna škola, april 2018.

Pristup proučavanju materijala u kulturnom nasleđu - hemijsko-mineraloška ispitivanja, teksturalna i mikrostrukturna ispitivanja
Svečana dodela diploma polaznicima prvog ciklusa „Škole ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu“ za 2017. godinu i otvaranje prolećne sesije Škole za 2018. godinu održali su se 12. i 13. aprila na Tehnološkom fakultetu Novi Sad.
Program je obuhvatao dodelu diploma sa prezentacijom rada i rezultata učesnika u 2017. godini, predavanja otvorena za javnost i teorijski i praktični deo prolećne sesije ovogodišnjeg ciklusa Škole.
U okviru prolećnog dvodnevnog programa posvećenom ispitivanju kulturnog nasleđa na Tehnološkom fakultetu, Dr Slavica Vujović iz Pokrajinskiog zavoda za zaštitu spomenika kulture održala je predavanje o značaju ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu, a o pristupu ispitivanju materijala u kulturnom nasleđu govorila je prof. dr Jonjaua Ranogajec. Svi zainteresovani imali su priliku da od dr Daniele Korolije Crkvenjakov iz Galerije Matice srpske saznaju o interpretaciji istorijskih i materijalnih podataka o umetničkom predmetu na studiji slučaja ikone Bogorodice iz Saborne crkve u Sremskim Karlovcima.

O Školi za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu
Škola predstavlja jedinstven projekat Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu koja deluje u okviru Katedre za inženjerstvo materijala na Tehnokoškom fakultetu Novi Sad. Kroz ciklus od više dvodnevnih radionica praktičnog rada i predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa, petnaest polaznika Škole dobilo je priliku da proniknu u mnogobrojne tajne i svojstva materijala. Kako napraviti novi materijal koji će po po sastavu biti kao nešto što je staro vekovima i kako ga na najbolji način zaštititi i rekonstruisati?
„Uz pomoć raznih tradicionalnih tehnika, znanja, iskustva ali i savremenih naučnih dostignuća i uređaja, utvrđujemo svojstva i međusobnu kompatibilnost materijala i tragamo za pravim načinom da se nešto zaštiti ili rekonstruiše. Prošle godine organizovali smo besplatnu pilot školu za 15 polaznika podeljenih u tri grupe, tako da rad sa po pet polaznika na po jednom instrumentu bude optimalan. Rezultati su odlični i sa zadovoljstvom i u 2018. godini nastavljamo sa radom Škole“, kaže prof. Dr Jonjaua Ranogajec, rukovodilac Katedre za inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu i Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu.

Polaznici škole 2018.
Petnaest polaznika Škole prošle godine činili su predstavnici partnerskih institucija, zaposleni u institucijama za zaštitu kulturnog nasleđa, kao i zainteresovani studenti Univerziteta u Novom Sadu. Ove godine, spisak institucija je još širi pa polaznici dolaze iz Muzeja Vojvodine, Narodnog muzeja Pančevo, Arhiva Vojvodine, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Galerije Matice srpske, Muzeja Vojvodine, Centralnog instituta za kozervaciju u Beogradu, Fakulteta tehničkih nauka, Novotehna inžinjering-a i organizacije B+CARE.

Pilot Škola tokom 2017. godine i nagrada Društva konzervatora Srbije

Otkrivanje tajni materijala
Kroz ciklus od 5 dvodnevnih besplatnih radionica koje obuhvataju praktičan rad i predavanja eminentnih stručnjaka iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa, petnaest polaznika Škole u 2017. godini imali su priliku da proniknu u mnogobrojne tajne i svojstva materijala.
U prvoj od pet sesija Škole ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu u 2017. godini polaznici su se upoznali s vrstama hemijsko-mineroloških analiza i demonstriran im je rad na aparatima. Takođe, predstavljene su i s teksturalne i mikrostrukturalne analize i uređaji pomoću kojih se one rade. Sesija prolećne škole u aprilu bila je posvećena primeni metoda ispitivanja na odabranim istorijskim objektima, a letnja škola u junu primeni novih materijala u konzervaciji i restauraciji. Tokom septembra polaznici su se bavili ispitivanjem štafelajnog i zidnog slikarstva, dok je zimski ciklus škole, održan u decembru, u fokusu imao projektne cikluse u zaštiti kulturnog nasleđa.

Društvo konzervatora Srbije (DKS) je u februaru 2018. godine dodelilo Godišnju nagradu DKS Laboratoriji za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu za uspešno izveden projekat „Škola ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu“ tokom prethodne godine.