Upis 2019/2020.

upis

 
konačNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 06.09.2019. GODINE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU U DRUGOM KONKURSNOM ROKU
OPŠIRNIJE
Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit 06.09.2019. godine za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školsku 2019/2020. godinu u drugom konkursnom roku
OPŠIRNIJE
Spisak prijavljenih kandidata za polaganje prijemnog ispita u drugom konkursnom roku za upis u prvu godinu na osnovne akademske studije u školsku 2019/2020. godinu
OPŠIRNIJE
KONKURS ZА UPIS STUDЕNАTА U PRVU GОDINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U DRUGOM KONKURSNOM ROKU NA TEHNOLOŠKOM FAKULTETU NOVI SAD U ŠKОLSKОЈ 2019/2020. GОDINI
OPŠIRNIJE

RАNG LISTА KАNDIDАTА SА PRIZNАTIM BОDОVIMА SА PRIЈЕMNОG ISPITА IZ PRЕDMЕTА МАTЕMАTIKА I/ILI HЕMIЈА,
KОЈI SU ОSVОЈЕNI NА DRUGIM FАKULTЕTIMА ZА UPIS U PRVU GОDINU ОSNОVNIH АKАDЕMSKIH STUDIЈА U ŠKОLSKU 2019/2020. GОDIN
U
OPŠIRNIJE
Broj slobodnih mesta za upis studenata na osnovu priznatih bodova sa prijemnog ispita iz predmeta Matematika i/ili Hemija, koji su osvojeni na drugim fakultetima u prvom konkursnom roku za upis u školsku 2019/2020. godinu.
OPŠIRNIJE
Broj slobodnih mesta za „prozivku“ za kandidate koji su polagali prijemni ispit 02.07.2019. godine za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školsku 2019/2020. godinu
opširnije
Redosled kandidata za „prozivku“ koji su polagali prijemni ispit 02.07.2019. godine za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školsku 2019/2020. godinu
opširnije
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 02.07.2019. GODINE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
NAKON PRVOG UPISNOG KRUGA
OPŠIRNIJE
KONAČNA RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU POLAGALI PRIJEMNI ISPIT 02.07.2019. GODINE ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA U ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU
OPŠIRNIJE
Preliminarna rang lista kandidata koji su polagali prijemni ispit 02.07.2019. godine za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u školsku 2019/2020. godinu
OPŠIRNIJE
Spisak prijavljenih kandidata u Prvom upisnom roku osnovnih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u školskoj 2019/2020. godini
OPŠIRNIJE

Konkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu osnovnih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u škоlskој 2019/2020. gоdini
opširnije

Konkurs zа upis studеnаtа u prvu gоdinu master akademskih studija, specijalističkih akademskih studija i doktorskih akademskih studija na Tehnološkom fakultetu Novi Sad u škоlskој 2019/2020. gоdini
opširnije

STRUČNO UPUTSTVO
Za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu
opširnije

BESPLATNA PRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT

U cilju što bolje pripreme srednjoškolaca za polaganje prijemnog ispita, Tehnološki fakultet Novi Sad svake godine organizuje i besplatnu pripremnu nastavu.
Besplatna pripremna nastava iz Hemije i Matematike za polaganje prijemnog ispita u 2019. godini, održaće se 11, 18 i 25. 05.2019. i od 10. do 17.06.2019. Detaljan raspored sa satnicom pripremne nastave iz Hemije i Matematike dostupan je na sledećem linku.

ZBIRKA ZADATAKA ZA PRIJEMNI ISPIT

Za pripremu prijemnog ispita postoji Zbirka zadataka za kandidate koji će konkurisati u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a zadaci na prijemnom ispitu identični su zadacima koji se nalaze u Zbirci.
Zbirku zadataka za prijemni ispit iz Hemije i Matematike možete preuzeti ovde.

Za informacije vezane za upis, polaganje prijemnog ispita, kao i studiranje na Tehnološkom fakultetu Novi Sad, pozivamo vas da se pridružite Facebook grupi Tehnološki fakultet Novi Sad – Upis 2019/2020 (link - https://www.facebook.com/groups/1507497302850181/), kao i na zvaničnoj FB stranici Tehnološkog fakulteta Novi Sad.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates