Књиге предмета

На следећим линковима налазе се књиге предмета за све студијске програме: 


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Прехрамбено инжењерство

Инжењерство угљенохидратне хране - опширније
Технологије конзервисане хране - опширније
Контрола квалитета - опширније

Биотехнологија

Прехрамбена биотехнологија - опширније
Биохемијско инжењерство - опширније

Фармацеутско инжењерство - опширније

Хемијско инжењерство

Хемијско-процесно инжењерство - опширније
Нафтно-петрохемијско инжењерство - опширније
Еко-енергетско инжењерство - опширније

Инжењерство материјала - опширније


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Прехрамбено инжењерство

Инжењерство угљенохидратне хране - опширније
Технологије конзервисане хране - опширније
Контрола квалитета - опширније

Биотехнологија

Прехрамбена биотехнологија - опширније
Биохемијско инжењерство - опширније

Фармацеутско инжењерство - опширније

Хемијско инжењерство

Хемијско-процесно инжењерство - опширније
Нафтно-петрохемијско инжењерство - опширније
Еко-енергетско инжењерство - опширније

Инжењерство материјала - опширније

Управљање материјалним и енергетским токовима - опширније


СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Микробиолошка безбедност хране - опширније

Енологија - опширније

Козметичка технологија - опширније


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Прехрамбено инжењерство - опширније

Биотехнологија - опширније

Фармацеутско инжењерство - опширније

Хемијско инжењерство - опширније

Инжењерство материјала - опширније

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates