сарадња са привредом

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА У КУЛТУРНОМ НАСЛЕЂУ има развијену сарадњу са керамичком, грађевинском индустријом и заводима за заштиту споменика културе.
ЛАБОРАТОРИЈА нуди високостручне услуге пројектовања и анализе за потребе керамичке и грађевинске индустрије:
• пројектовања керамичких система (сировински састави, процеси обликовања, термички режими) посебно са аспекта унапређења особина финалних производа (естетске, механичке особине и трајност материјала)
• постављање методологија за детекцију текстуралних нехомогености у керамичким цреповима и керамичким плочицама
• компактирање керамичких прахова и дизајн испресака
• дизајн микроструктуре цементног клинкера, цемента и малтера
• испитивање и контрола квалитета сировина (опекарска и керамичка сировина, креч, кварцни песак, фелдспати), материјала и готових производа.
Заводима за заштиту споменика културе, музејима, галеријама и предузећима која се баве заштитом материјалног културног наслеђа ЛАБОРАТОРИЈА нуди услуге:
• карактеризације историјских материјала (опека, малтер, камен, бојени слојеви)
• пројектовања нових функционалних материјала и техника наношења за чишћење и заштиту у културној баштини
• развој нових метода карактеризације историјских материјала и испитивања функционалности и трајности нових материјала за заштиту.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates