инфо за кориснике

Библиотека Технолошког факултета је највећа библиотека у области техничко-технолошких наука у Војводини, посебно у области прехрамбеног и хемијског инжењерства. Библиотека тренутно располаже са око 15.000 монографских и 940 наслова серијских публикација. У Библиотеци се чувају завршни, дипломски, мастер, специјалистички, магистарски радови, као и докторске дисертације. За потребе својих корисника Библиотека има развијену међубиблиотечку сарадњу са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске и са библиотекама у иностранству. Публикације су каталошки обрађене, налазе се у рачунарској бази Библиотеке и претраживе су преко интернета. Библиотека Технолошког факултета у Новом Саду користи библиотечки софтверски систем БИСИС в. 4.0 за унос и претраживање библиотечке грађе.

Све услуге библиотеке Технолошког факултета су бесплатне.
Локација: Нова зграда Технолошког факултета, Бул. цара Лазара 1, просторија бр. 11
Радно време Библиотеке: Радним даном од 08-15 сати
Читаоница: Сутерен Нове зграде, радно време читаонице 08-23 сати
Запослени:
Маријана Врачар, библиотекар, руководилац библиотеке, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Богданка Павловић Јовановић, библиотекар, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Ружица Стаменковић, библиотекар, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

За све информације о Библиотеци и могућностима добијања литературе

- можете доћи лично у Библиотеку 
- позвати на телефон (021) 485-3618 или 
- обратити се на мејл адресе запослених

Библиотечки фонд Технолошког факултета чине:
- монографске публикације
- периодичне публикације
- завршни студијски радови.
Фонд се попуњава куповином, поклоном, обавезним примерком и разменом која се одвија са многим факултетима и институцијама како у земљи, тако и у иностранству.
Ван просторија Библиотеке не издаје се следећи библиотечки материјал:
- периодичне публикације (часописи, зборници, службени листови и сл.)
- референсна збирка (енциклопедије, речници, приручници и сл.).
Само у изузетним случајевима, за потребе наставе и научноистраживачког рада, наставнику или сараднику Факултета може се одобрити коришћење наведеног библиотечког материјала и ван Библиотеке.

Фонд Библиотеке могу користити
1.Стални чланови:
- студенти академских и струковних студија Технолошког факултета
Уписом на Технолошки факултет студент стиче право уписа у Библиотеку. Учлањење се врши лично у просторији Библиотеке уз приложен индекс, личну карту или пасош.
- наставници, сарадници и остали запослени на Технолошком факултету
2. Привремени корисници:
- студенти и наставници других факултета 
- остали грађани.

Како се користи библиотечки фонд
Стални чланови
- Студенти академских и струковних студија могу истовремено позајмити 3 публикације са роком враћања од 30 дана. Публикација се може задржати најдуже 60 дана ако се у периоду до 30 дана након издавања изврши продужење.
Исту публикацију студент може поново позајмити након 10 дана од враћања. 
Завршне студијске радове студент може позајмити на 15 дана.
- Наставници, сарадници и остали запослени могу позајмљивати публикације из фонда Библиотеке без ограничења броја истих уз договор са библиотекаром.
Привремени корисници
- Студенти других факултета могу користити публикације библиотеке Технолошког факултета на 15 дана уз остављање индекса.
- Наставници осталих факултета могу користити публикације уз захтев за позајмицу који добијају од библиотекара са свог факултета.
- Остали грађани могу да користе библиотечки материјал само у просторијама библиотеке. Њима се може одобрити изношење дела библиотечког материјала уз обавезу враћања у току истог дана и остављање личне карте или индекса у Библиотеци.

Остале библиотечке услуге
- Помоћ и упутство при служењу електронским каталогом Библиотеке
- Помоћ при претраживању Улманове енциклопедије
- Пружање стручне библиотечке помоћи научним радницима
- Пружање помоћи за припрему издања Технолошког факултета
- У Библиотеци Технолошког факултета се могу користити рачунари који имају приступ:
-- Интернету
-- Електронском каталогу Библиотеке
-- Свим електронским сервисима које обезбеђује KoBSON

Корисни линкови:

Библиотеке
- Библиотеке факултета Универзитета у Новом Саду 
- Матица српска
- Народна библиотека
- Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Baze podataka
- КоБСОН
- Дигитална библиотека дисертација CRIS UNS
Остало
- Обавезни електронски примерак
- Информације о добијању ISBN
- Информације о изради CIP-а
- Информације о изради прегледа цитираности

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates