библиотека

Библиотека Технолошког факултета постоји од настанка Факултета и највећа је библиотека у области техничко-технолошких наука у Војводини.
Тренутно располаже са преко 15.000 монографских и 940 наслова серијских публикација. У њој се чувају сви завршни, дипломски, мастер, специјалистички, магистарски радови, као и докторске дисертације.
Публикације су каталошки обрађене, налазе се у рачунарској бази Библиотеке и претраживе су преко интернета.
Електронски каталог Библиотеке као и остали извори у штампаном и електронском облику омогућавају лак приступ информацијама за наставнике, научне раднике и студенте Технолошког факултета.
Библиотека Технолошког факултета у Новом Саду користи библиотечки софтверски систем BISIS v. 4.0 за унос и претраживање библиотечке грађе.
Приклјучена је на академску мрежу, преко које је запосленима на Факултету, као и свим корисницима омогућен сталан приступ сервисима KoBSON-а.
За потребе својих корисника Библиотека има развијену међубиблиотечку сарадњу са другим библиотекама у земљи, а преко Библиотеке Матице српске и са библиотекама у иностранству.
Библиотека Технолошког факултета је отвореног типа и публикације као и библиотечко-информационе услуге библиотеке могу користити сви студенти, наставници и сарадници Факултета, као и други корисници.
Библиотекари су спремни да у сваком тренутку пруже помоћ при прикупљању грађе за истраживање, студирање и образовање.
Библиотека се налази у приземљу нове зграде Технолошког факултета, Бул. цара Лазара 1, просторија бр. 11, док је у сутерену смештена студентска читаоница која располаже са 45 места у климатизованом простору.

Електронски каталог библиотеке – БИСИС
Јавни увид докторских дисертација
Претрага публикованих научних резултата
Сервис за вредновање часописа

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates