акредитација 2013.

Уверења и решења о акредитацији

Уверење и решење о акредитацији установе

Решење о акредитацији установе за обављање научно-истраживачке делатности

Уверење и решење о акредитацији студијских програма ОАС, МАС и ДАС

Уверење и решење о акредитацији студијског програма САС МбБХ

Уверење и решење о акредитацији студијског програма САС Е

Уверење о акредитацији студијског програма МАС - Управљање материјалним и енергетским токовима

Уверење о акредитацији студијског програма САС - Козметичка технологија

Дозвола за рад

Допуна дозволе за рад УМЕТ

Дозвола за рад ОАС, МАС и ДАС

Допуна дозволе за рад САС МбБХ

Допуна дозволе за рад САС Е

Допуна дозволе за рад САС Козметичка технологија

Документа за акредитацију

Књига наставника - Основне и Мастер студије

Књига наставника и ментора - Докторске студије

Биотехнологија

Фармацеутско инжењерство

Хемијско инзењерство

Инжењерство материјала

Прехрамбено инжењерство

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates