историја

Технолошки факултет у Новом Саду основан је 1959. године са циљем да пружа академско образовање технолошко-инжењерском кадру у области прехрамбеног инжењерства. Школске 1972/73. године уведени су нови смерови у области хемијског, нафтно-петрохемијског инжењерства и материјала, а школске 1978/79. године и у области хемијско-прерађивачког и фармацеутског инжењерства.
Током досадашњег постојања и рада, Технолошки факултет у Новом Саду се развио у научно-образовну институцију завидне репутације, не само у земљи већ и у иностранству. Својим високим дометима у академском образовању (основне технолошке-инжењерске студије, специјалистичке/магистарске студије, докторати), као и бројним публикованим научним радовима и саопштењима, пројектима, иновацијама, патентима и другим остварењима својих сарадника, Факултет је обезбедио адекватно значајно место међу елитним институцијама ове врсте.
И данас, он доследно следи савремене трендове и високе критеријуме у академском образовању на свим нивоима, у науци и истраживању, чувајући стечену репутацију и у овим тешким временима.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates