Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Tatjana Kuljanin
CV, kontakt i reference  
Ime i prezime: Tatjana Kuljanin
Adresa i kontakt: Univerzitet u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
KATEDRA ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO

Bul.Cara Lazara 1
21000 Novi Sad
tel.: +381-21-616-814; +381-21-485-3667
fax: +381-21-450-413
email: kuljanin@uns.ac.rs
Akademski položaj: Docent
Obrazovanje:

Diplomirani inženjer, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1980.
Magistratura, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 1991.
Doktorat, Tehnološki fakultet, Novi Sad, 2008.

Oblast istraživanja: Prehrambene tehnologije, Projektovanje tehnoloških procesa.
Karton naučnog radnika: KULJANIN Tatjana - Karton.pdf
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/