Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Jelena Vladić
CV, kontakt i reference  
Ime i prezime: Jelena Vladić
Adresa i kontakt: Univerzitet u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
KATEDRA ZA BIOTEHNOLOGIJU I FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO

Bul.Cara Lazara 1
21000 Novi Sad
tel.: +381-21-485-3740
fax: +381-21-450-413
email: vladicjelena@gmail.com
Akademski položaj: diplomirani farmaceut
Obrazovanje:

Diplomirani farmaceut, Medicinski fakultet, Novi Sad,, 2011.

Oblast istraživanja: Farmaceutsko inženjerstvo, Tehnologija farmaceutskih proizvoda, Ekstarkcioni sistemi u farmaceutskoj tehnologiji, Farmakološki aktivne komponente prirodnog porekla
Karton naučnog radnika: VLADIC Jelena - karton.pdf
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/