Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Organizacija
Organizacione jedinice Tehnološkog Fakulteta  
Organizacija Laboratorije Stručne službe  
Katedre

    Katedra 010 - KATEDRA ZA OPŠTE INŽENJERSKE DISCIPLINE
    Katedra 011 - KATEDRA ZA PRIMENJENE I INŽENJERSKE HEMIJE
    Katedra 012 - KATEDRA ZA HEMIJSKO INŽENJERSTVO
    Katedra 013 - KATEDRA ZA UGLJENOHIDRATNU HRANU
    Katedra 014 - KATEDRA ZA TEHNOLOGIJE KONZERVISANE HRANE
    Katedra 015 - KATEDRA ZA BIOTEHNOLOGIJU I FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO
    Katedra 016 - KATEDRA ZA NAFTNO-PETROHEMIJSKE TEHNOLOGIJE
    Katedra 017 - KATEDRA ZA INŽENJERSTVO MATERIJALA

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/