Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Javne nabavke - 2015. godina
   

Javna nabavka male vrednosti usluga – Sеrvis i pоprаvkа ultrаpritisnоg tеčnоg hrоmаtоgrаfа sа visоkоrеzоluciоnim mаsеnim dеtеktоrоm nа bаzi orbitrap tеhnоlоgiје – Exactive, šifra: JNMV-35/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Nаmеštај zа оprеmаnје prоstоriја fаkultеtа, šifra: OPNA-25/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Obaveštenje o obustavi 1
Obaveštenje o obustavi 2

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Маgnеtnа mеšаlicа sа pripаdајućim pribоrоm i mаtеriјаlоm, šifra: OPMM-24/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga keteringa za potrebe završne konferencije projekta HEROMAT, šifra: JNMV-34/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga štampe – "Održivi razvoj i industrijski sistemi",
šifra: JNMV-33/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Nameštaj za opremanje prostorija Fakulteta, šifra: OPNA-23/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Zamena električnih ormana u hodniku prizemlja Nove zgrade, šifra: OPEO-22/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Izrada tehničke dokumentacije - idejnih rešenja krova Stare zgrade i krova Amfiteatra Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Redni brој: ЈNМV 32/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
uslugа štаmpе udžbеničkоg mаtеriјаlа, rеdni brој: ЈNМV 31/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Nameštaj - Stolice i školske klupe za učionicu 9 II sprat Stare zgrade, učionicu 10 prizemlje Nove zgrade i učionicu 21 IV sprat Stare zgrade, šifra: OPNA-21/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Investiciono održavanje prostorija Tehnološkog fakuteta Novi Sad (učionica br. 102 I sprat Nove zgrade, učionica 103 I sprat Nove zgrade, učionica 9 II sprat Stare zgrade, učionica 10 prizemlje Nove zgrade, učionica 21 IV sprat Stare zgrade),
šifra: OPRA-20/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Adaptacija prostorija Tehnološkog fakuteta Novi Sad (učionica br. 25/PR Nove zgrade, laboratorija br. 17/IV Stare zgrade i prostorija br. 12/SU Nove zgrade)
šifra: OPNA-15/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Uređaj za precizno rezanje metalografskih uzoraka sa pripadajućim priborom i materijalom,
šifra: OPPR-19/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara – Enzimski digestor,
šifra: JNMV-30/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga – Usluga odnošenja
opasnog otpada,
šifra: JNMV-29/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti uslugа – Sеrvis аpаrаtа zа dоbiјаnjе
ultrа čistе vоdе - Simplicity Milipore,
šifra: JNMV-28/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Nameštaj - stolice,
šifra: OPNA-17/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Nameštaj za opremanje
učionice br. 25/PR Nove zgrade, šifra: OPNA-16/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara – Biološki bezbednosni kabinet, šifra: OPBK-14/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara - Peristaltička pumpa,
šifra: OPPP-13/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova - Adaptacija prostorija Tehnološkog fakulteta Novi Sad (laboratorija 016/SU Stara zgrada, kancelarija 133/I, učionica 3/PR, kancelarija 4/PR), šifra: OPRA-12/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova - Sanacija temelja amfiteatra Tehnološkog fakulteta Novi Sad, šifra: OPRA-11/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova – Sanacija dela ravnih krovova Tehnološkog fakulteta Novi Sad, šifra: OPRA-10/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva
za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke dobara -
Termovizijska kamera, šifrа OPKA-9/15-PP

Poziv za dopunu ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Mikrobiološki inkubator sa hlađenjem, šifrа JNMV-27/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Termovizijska kamera, šifrа OPKA-9/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka dobara -
Živin porozimetar, šifrа OPPO-8/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br. 1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Binokularni mikroskop, šifrа JNMV-26/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Tehnička vaga, šifrа JNMV-25/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Laboratorijski mikser, šifrа JNMV-24/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka dobara -
Nameštaj za opremanje prostorija Fakulteta, šifrа OPNA-7/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o obustavi partija 3

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluge štampe za potrebe projekta MP 1206, šifrа JNMV-23/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova -
Invеsticiоnо оdržаvаnjе - аdаptаciја prоstоriја Теhnоlоskоg fаkultеtа Nоvi Sаd (bibliоtеkа i prоstоriја brој 8-SU), šifrа OPRA-6/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Kit za membransku emulsifikaciju, šifrа JNMV-22/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Tehnička centrifuga, šifrа JNMV-21/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluga izrade softvera, šifrа JNMV-20/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Podugovoreni poslovi - analize, šifrа JNMV-19/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Enzimi i enzimski kitovi za razna određivanja, šifrа JNMV-15/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Laboratorijski gasovi, šifrа JNMV-18/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluge keteringa, šifrа JNMV-17/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Laboratorijski materijal i pribor, šifrа JNMV-16/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Sredstva za ličnu higijenu, šifrа JNMV-14/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Održavanje računara i računarske opreme, šifrа JNMV-13/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluge prevoza – pogonske vežbe i transferi, šifrа JNMV-12/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Električna energija, šifrа OPST-05/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Materijal za mikrobiologiju, šifrа JNMV-11/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluge štampe, šifrа JNMV-10/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Računari i računarska oprema, šifrа ОPRA-3/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Hemikalije, šifrа ОPHE-2/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Dodatne informacije i pojašnjenja br.4
Dodatne informacije i pojašnjenja br.5
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst II
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst III
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Materijal za tekuće popravke i održavanje zgrade, šifrа JNMV-9/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Enzimi i enzimski kitovi za razna određivanja, šifrа JNMV-6/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Hrana i piće, oblikovana po partijama od 1 do 2, šifrа JNMV-8/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Toneri, oblikovana popartijama od 1 do 2, šifrа JNMV-7/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Stolice i školske klupe, šifrа ОPNA-4/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Higijensko potrošni material, šifrа JNMV-4/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga -
Uslugе pоsrеdоvаnjа pri kupоvini аviо kаrаtа i drugih putnih kаrаtа i rezervaciji i оbеzbeđenjuhоtеlskоg smеštаја, šifrа ОPAH-1/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o podnetom zahtevu
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Kancelarijski material, šifrа JNMV-1/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga -
Usluge restorana na teritoriji Grada Novog Sada, šifrа JNMV-5/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Sredstva za ličnu higijenu, šifrа JNMV-3/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Staklo i stakleni sudovi za laboratoriju, šifrа JNMV-2/15

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2

Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/