Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Javne nabavke - 2014. godina
   

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Vakuum uparivač, šifrа ОPVA-20/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Imerzioni termostat sa cirkulacijom, šifrа ОPTE-21/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Kalorimetar, šifrа ОPKA-17/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Vodeno kupatilo sa termostatom, šifrа ОPDE-19/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara -
Dejonizator vode, šifrа ОPDE-18/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst I
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst II
Konkursna dokumentacija - Prečišćen tekst III
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova -
Аdаptаciја učiоnicа fаkultеtа (1/V; 2/V; 12/PR; 19/IV), šifrа ОPRА-16/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Sitna laboratorijska oprema, oblikovana po partijama od 1 do 6,
JNMV-11/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o obustavi - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o obustavi - partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Potrošni material za uređaj za materijalografsku pripremu uzoraka,
JNMV-10/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Potrošni materijal za laboratorije, oblikovana po partijama od 1 do 4,
JNMV-09/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1
Obaveštenje o obustavi - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3
Obaveštenje o obustavi - partija 4

Javna nabavka male vrednosti dobara -
Kancelarijski materijal, JNMV-08/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga -
Servis i nadogradnja spektrofotometra, šifra OPSE-15/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara
Laser za XRF spektroskop, šifra OPLA-14/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke dobara
Prenosni mikro X-RAY flouroscencijski spektrometar, šifra OPSP-13/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova -
Investiciono održavanje krova Tehnološkog fakulteta Novi Sad,
šifra OPRA-12/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga -
Čišćenje, defektaža i servis opreme izložene dejstvu požara,
šifra OPSE-11/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga -
Popravka uređaja halogeni vlagomer Mettler Toledo HR83 sa zamenom delova, šifra OPSE-10/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Konkursna dokumentacija prečišćen tekst I
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova -
Investiciono održavanje suterena Stare zgrade Tehnološkog fakulteta Novi Sad, šifra OPRA-9/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova -
Investiciono održavanje Nove zgrade Tehnološkog fakulteta Novi Sad,
šifra OPRA-8/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 07/14, nabavka usluga -
Usluge izrade softvera za stručne službe

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke radova -
Investiciono održavanje suterena Stare zgrade i prvog sprata Nove zgrade Tehnološkog fakulteta Novi Sad, šifra OPRA-7/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Dodatne informacije i pojašnjenja br.3
Dodatne informacije i pojašnjenja br.4

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 06/14, nabavka usluga -
Usluge etaloniranja i bazdarenja, oblikovana po partijama od 1 do 2

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o obustavi - partija 1
Obaveštenje o obustavi - partija 2

Otvoreni postupak javne nabavke usluga
usluge tekućih popravki i održavanja laboratorijske opreme
servis i pоprаvkа mikroskopa CARL-ZEISS, šifra OPSE-6/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga
usluge tekućih popravki i održavanja laboratorijske opreme
servis UV/VIS spektrofotometra T80+, šifra OPSE-5/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 05/14, nabavka usluga -
Usluge etaloniranja i bazdarenja, oblikovana po partijama od 1 do 9

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o obustavi - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o obustavi - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9

Otvoreni postupak javne nabavke dobara
Petrografski (polarizacioni) mikroskop, šifra OPMI-4/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga
usluge tekućih popravki i održavanja laboratorijske opreme
uredjaja za reversnu osmozu, šifra OPSE-3/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Dodatne informacije i pojašnjenja br.2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Otvoreni postupak javne nabavke usluga
usluge tekućih popravki i održavanja laboratorijske opreme
aparat VITEK 2C, šifra OPSE-2/14

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 04/14, nabavka dobara -
Identifikacione i antibiogram kartice sa potrošnim materijalom

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 03/14, nabavka usluga -
Usluge etaloniranja i bazdarenja, oblikovana po partijama od 1 do 16

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8
Obaveštenje o obustavi - partija 7
Obaveštenje o obustavi - partija 9
Obaveštenje o obustavi - partija 10
Obaveštenje o obustavi - partija 11
Obaveštenje o obustavi - partija 12
Obaveštenje o obustavi - partija 13
Obaveštenje o obustavi - partija 14
Obaveštenje o obustavi - partija 15
Obaveštenje o obustavi - partija 16

Javna nabavka male vrednosti OPGR 1/14, nabavka dobara -
Gustinomer

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 02/14, nabavka dobara -
Set za pripremu uzoraka

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti JNMV 01/14, nabavka dobara -
Sredstva za održavanje higijene na period od godinu dana

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Dodatne informacije i pojašnjenja br.1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/