Fakultet Studije Aktivnosti Laboratorija Biblioteka Osoblje Studenti Upis Novosti Linkovi Forum TF Alumni
Osnovne i master studije
   
 

Knjiga nastavnika - Osnovne i Master studije

Nastavnici

Ačanski Marijana
Antov Mirjana
Bošković Goran
Budinski-Simendić Jaroslava
Cvejanov Jelena
Cvetković Dragoljub
Dimić Etelka
Dimić Gordana
Dodić Jelena
Dodić Siniša
Dokić Ljubica
Došenović Tatjana
Džinić Natalija
Filipovic Nada
Fištes Aleksandar
Govedarica Dragan
Grahovac Jovana
Ikonić Bojana
Iličić Mirela
Jerković Jelena
Jevrić Lidija
Jokić Aleksandar
Katona Jaroslav
Klašnja Mile
Kravić Snezana
Kuljanin Tatjana
Lazić Vera
Lević Ljubinko
Lončar Eva
Malbaša Radomir
Markov Siniša
Milanović Spasenija
Milošević Svetlana
Nikolić Ljubica
Nikolovski Branislava
Omorjan Radovan
Pajin Biljana
Pavličević Jelena
Pejin Jelena
Petrović Dragan
Petrović Lidija
Pilić Branka
Podunavac-Kuzmanović Sanja
Popov Stevan
Popović Ljiljana
Popović Svetlana
Predojević Zlatica
Puškaš Vladimir
Radičević Radmila
Rakić Dušan
Ranogajec Jonjaua
Razmovski Radojka
Savić Igor
Sinadinović-Fišer Snežana
Skuban Fedor
Sovilj Milan
Srdić Vladimir
Stojanović Maja
Suturović Zvonimir
Takači Aleksandar
Tepić Aleksandra
Tomović Vladimir
Tumbas Vesna
Vidović Senka
Vulić Tatjana
Zavargo Zoltan
Zeković Zoran
Šćiban Marina
Šećerov-Sokolović Radmila
Šereš Zita
Škrbic Biljana
Škrinjar Marija
Šoronja-Simović Dragana
Švarc-Gajić Jaroslava
Ćetković Gordana
Čanadanović-Brunet Jasna
Đilas Sonja

   
Bulevar cara Lazara 1, 21000 Novi Sad, Srbija;
Telefoni: +381 (0) 21/ Dekanat: 485-3600, Studentska služba: 485-3611, 458-3612, 485-3613, Telefaks: 450-413;
e-mail: deantf@uns.ac.rs; site: http://www.tf.uns.ac.rs/